You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Tlačové správy

 • Média a články o Majáku a živote v ňom

  • Rádio Slovensko - relácia Nočná pyramída, hosťka riaditeľka Majáku-n.o. Mgr. H. Heidecker, 20.12.2012

  • Rádio Regina - živý vstup riaditeľky H. Heidecker – rozhovor o prebiehajúcom odbornom seminári o hluchoslepote, ktorý sa konal v Historickej radnici v Košiciach.

  • TV Markíza - relácia Televízne noviny - reportáž p. Tokarčíka z divadelných etúd našich hluchoslepých klientov, marec 2010

  • Rádio Lumen - relácia Svetlo nádeje, téma: Hudbu vnímajú rukami – reportáž z divadelného predstavenia ľudí s kombinovaným postihnutím, marec 2010

  • TV Markíza - relácia Televízne noviny - reportáž p. Tokarčíka z vernisáže obrazov nášho klienta v Galerie Café v Medzeve, január 2010

  • Rádio Regina - záznam z realizovaného projektu krátkych divadelných etúd Projekt PHD2.

  • Rádio Regina - V roku 2010 sme viackrát navštívili galérie. Vybrali sme expozície, v ktorých boli prezentované diela rôznych autorov – sochy, obrazy, busty, súsošia v rôznych častiach Košíc.  Pozreli sme si aj výstavy, kde boli diela len jedného autora. Na návšteve výstav nás sprevádzal Helmut Bistika, ktorý s klientmi diskutoval o jednotlivých dielach. Jedna návšteva galérie bola vedená Helmutom a pripojila sa k nám redaktorka rádia Regina Andrea Feciková a študentky sociálnej práce, ktoré praxovali v Maják n.o.

  • Mgr. Janka Šarišská spracovala článok pre elektronický časopis Mosty inklúzie „O aktivitách klientov s hluchoslepotou“, december 2009

  • Rádio Regina: relácia Dotyky- redaktorka Andrea Feciková spracovala atmosféru divadelného predstavenia „Majákovo“, ktoré sa konalo ako výstup projektu podporeného Kontom Orange „Prekročme spolu bariéry“ 28. 11. 2009

  • V júli 2009 vyšiel v časopise pre odborníkov z oblasti hluchoslepoty, rodičov hluchoslepých detí a hluchoslepé osoby - DbI Review článok o službách, ktoré poskytuje Maják n.o. hluchoslepým klientom. Medzinárodný časopis je distribuovaný do celého sveta pre oblasť hluchoslepoty.

  • Rádio Lumen: interview s redaktorkou Máriou Čigášovou o aktivitách hluchoslepých klientov 11. 2. 2009

  • Rádio Lumen, rozhovor s riaditeľkou Maják n.o. a špeciálnou pedagogičkou, december 2008

  • Mosty inklúzie – elektronický časopis, článok Bariéry v nás,  Mgr. Henrieta Heidecker, NROZP, 21.12.2008

  • Janka Šarišská, interview pre rádio Regina, Redaktorka Andrea Feciková, 3.10.2008

  • TV Joj - Črepiny - komunikácia s hluchoslepými ľuďmi, 14.8.2008

  • Košický večer, interview, 11.7.2008

  • INFONEP, číslo 6/2008, júl 2008

  • Článok o Majáku uverejnený v Košickom večerníku, 06.07.2007

  • STV 2 relácia Cesty nádeje - vysielanie v mesiaci jún 2007

  • Článok v denníku Korzár zo dňa 28.02.2007

  • SME - Pri Košiciach otvorili prvý bytový dom pre hlucho-slepých 27.2.2007

  • Cassovia.sk - Hluchoslepí mladí ľudia dostali šancu na dôstojný život 27.2.2007

  • TA3, STV - Krátke šoty o otvorení Majáku, február 2007

  • TA3 - Prvé zariadenie rodinného typu pre hluchoslepých

  • TV Naša- živé vysielanie, ktorého sa zúčastnila riaditeľka Majáku a štatutár Združenia rodičov a priateľov HS detí- Peter Fašung

  • Rádio Regina - relácia Kontaky - živé vysielanie prítomná riaditeľka Majáku, a Mgr. Janka Šarišská – špeciálna pedagogička v Majáku

  • Rádio Lumen - Mgr. Janka Šarišská- téma- Hluchoslepota – živé vysielanie

 


Download