You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

HISTÓRIA

História Majáku sa začala písať v roku 1997, kedy rodičia hluchoslepých detí založili Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí pri Evanjelickej špeciálnej základnej škole pre hluchoslepé deti v Červenici. Hlavným dôvodom vzniku organizácie bolo zabezpečiť budúcnosť hluchoslepých detí po ukončení školy v Červenici. Tak sa začala dlhá a náročná cesta rodičov a profesionálov, ktorá trvala 10 rokov. Príprava a realizácia pilotného projektu bývania pre mladých hluchoslepých ľudí mala niekoľko etáp.

V prvej etape sa skupina ľudí zložená zo zástupcu rodičov a odborníkov zúčastnila študijného pobytu v Perkins School for the Blind v Bostone, USA, kde sa mali možnosť oboznámiť s rôznymi zariadeniami, ktoré poskytujú služby pre hluchoslepých dospelých. Po úspešnej študijnej ceste bol napísaný projekt, v ktorom boli zúročené všetky skúsenosti z pobytu v Bostone. Projekt bol šitý na vytypovanú budovu rodinného domu v Zdobe.

Ďalšia etapa nastala, keď projekt bol schválený a  Holandská nadácia - Nadácia Socia, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Nadácia Hilton Perkins International poskytli značnú finančnú časť na kúpu budovy. Na realizáciu projektu bolo potrebných oveľa viac finančných prostriedkov. Preto Združenie rodičov a priateľov HS detí začalo robiť kroky na získavanie peňazí od sponzorov, prostredníctvom európskych grantov (FSR), oslovovacích listov s priloženými poštovými poukážkami. Vďaka týmto zdrojom bola zrealizovaná celá rekonštrukcia budovy do konca roka 2006.

Začiatok roka 2007 sa stal významným pre hluchoslepých mladých ľudí a ich rodičov. 1. januára mladí hluchoslepí ľudia vyleteli zo svojho rodného hniezda. Dostali príležitosť žiť svoj „dospelácky“ život. Bola to obrovská udalosť pre samotných hluchoslepých, ich rodičov, súrodencov a odborníkov. V tomto roku sme začali svoju činnosť aj vďaka spolufinancovaniu zo strany Košického samosprávneho kraja.


Download