You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Naši darcovia, partnerské organizácie a podporovatelia

Majak n.o., ďakuje za vyjadrenú podporu a pomoc všetkým partnerským organizáciám, darcom, priateľom, priaznivcom a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nám vyjadrili svoje sympatie, pomáhajú finančne, materiálne, dobrovoľnou prácou, ako aj cennými radami.

Košický samosprávny kraj - finančný príspevok na 7 klientov

Trenčiansky samosprávny kraj - finančný príspevok na 1 klienta

Ministerstvo prác, sociálnych vecí a rodiny

Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí

Obec Sady nad Torysou

Ministerstvo kultúry

Karpatská nadácia

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

Nadácia Pontis

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien

OZ Feman

OZ Usmej sa na mňa

OZ Delfíny

Psychosociálne centrum Košice

ÚPSVaR Košice

Darcovia 2% zo zaplatenej dane

Helmut Bistika - umelec

Enrik Bistika - fotograf, grafik

VIENALA s.r.o. - tlačiareň

PORT SYSTEM

Divadlo Hopi Hope

OZ Artest

Zahraničný sponzor - Klaus – Peter Meyer – pomôcky a materiálne vybavenie

Darcovia materiálneho vybavenia, pomôcok, elektrotechniky

Individuálni darcovia

dobrovoľná práca:

Svetozár Šomšák - grafik

Ing. Róbert Zvara- projektant

Ing. Alexander Heidecker- web.stránka, technická podpora

Robert Tigchelaar- webová stránka

Ing. Milan Jánošík- tvorca loga Maják n.o.

 


Download