You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Naši darcovia, partnerské organizácie a podporovatelia

Majak n.o., ďakuje za vyjadrenú podporu a pomoc všetkým partnerským organizáciám, darcom, priateľom, priaznivcom a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nám vyjadrili svoje sympatie, pomáhajú finančne, materiálne, dobrovoľnou prácou, ako aj cennými radami.

Košický samosprávny kraj - finančný príspevok na 7 klientov

Trenčiansky samosprávny kraj - finančný príspevok na 1 klienta

Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí

Obec Sady nad Torysou

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR

Nadácia Pontis

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien

Lions Club Košice

OZ Feman

OZ Usmej sa na mňa

OZ Delfíny

Psychosociálne centrum Košice

ÚPSVaR Košice

Darcovia 2% zo zaplatenej dane

Individuálni darcovia

Svetozár Šomšák- grafik

Helmut Bistika- umelec

Divadlo Hopi Hope

OZ Artest 

Zahraničný sponzor - Klaus – Peter Meyer – pomôcky a materiálne vybavenie

Darcovia pomôcok, materiálu, elektrotechniky

Dobrovoľníci - bohoslovci, priatelia, rodinní príslušníci, študenti

dobrovoľná práca:

Web. Stránka - Robert Tigchelaar

Logo Maják n.o.- Ing. Milan Jánošík


Download