You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Aktuálne v roku 2024 u nás prebieha nový projekt

 

Nadácia SPP
Program: OPORA 2024

Nadacia SPP

Projekt: Peter Č.

Výška finančného príspevku: 300,- €

Využitie: nákup výtvarného materiálu

Centrum pre filantropiu

Nadácia centra pre filantropiu

Názov projektu: Majko v obraze

Finančný príspevok: 300,- €

Účel: Podpora kultúry a umenia

Finančné prostriedky budú použité na nákup výtvarného matriálu - farby, plátna

 

V roku 2023 u nás prebiehali tieto projekty

IWCB - Medzinárodný klub žien v Bratislave

IWCB

Schválená dotácia: 4088,87 €

Predmet : nákup IT technológie, materiál na arteterapiu a záhradného nábytku pre relax prijímateľov SS

 

Nadácia SPP
Program: OPORA 2023

Nadacia SPP

Schválená dotácia: 500,- €

Účel: nákup výtvarného materiálu pre naplnenie individuálneho plánu príjmateľa M.K. Podpora jeho výtvarnej tvorby.

 

V roku 2022 u nás prebiehali tieto projekty

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Projekt s názvom: Svet "inakosti" medzi nami

Ministerstvo kultury SR

Dotácia: 5.000,- €

Zámer projektu: Zámerom projektu je  nadviazať na aktivity a dosiahnuté výsledky z predošlých etáp projektov, realizovať pravidelné výtvarné workshopy pod vedením odborníka.
Poukázať na skupinu výnimočných ľudí so špecifickým hendikepom.
Udržať a zachovať v ich živote, výtvarný proces, ktorý prijali ako ich možnosť k sebarealizácii, sebaprezentácii a alternatívnej komunikácii s okolitým svetom.


Download