You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Aktuálne v roku 2020 u nás prebiehajú tieto projekty

  

"Macíky 2020“
Festival hudby, tanca, čítania a umenia vo svete nevidiacich detí a mládeže z marginalizovaných skupín

za účasti

Helmuta Bistiku
(lektora tvorivých dielní)

Termín: 17.-27.august 2020 od 09.30 hod. 

Miesto: Maják n.o., Zdoba /Sady nad Torysou

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie."

 

 

Nadácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Projekt: "Svet hluchoslepého človeka v obrazoch 2020"

Dobrá krajina

Schválený grant: 3.800,- €

 

 

Nadácia NN

Nadácia NN

Schválený zamestnanecký grant: 400,- €

 

 Nadácia Pontis, Program Dobrá krajina
Projekt: "Darujme hluchoslepým farebný život"

Dobrá krajina

Čo chceme vďaka podpore prostredníctvom Dobrej krajiny dosiahnuť:

Našim dlhodobým cieľom je pokračovať v realizácii výtvarných workshopov pod vedením umelca, aby mohlo vzniknúť mnoho ďalších krásnych obrazov.

Farebný život chceme naším Majákovcom darovať nielen prostredníctvom maľby a tvorivých techník, ale okrášliť ich život aj plávaním v bazéne, jazdou na koni, či návštevou v soľnej jaskyni. Vďaka Vašej podpore môžeme aj tento rok realizovať tieto aktivity a vyfarbiť náš život v Majáku.

 

 

Projekt "Maják v meste“, ktorý je realizovaný vďaka finančnej podpore Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Dobrá krajina

Východoslovenská distribučná, a.s. – projekt Maják v meste – suma 3000€

Cieľom projektu je umelecké výtvarné workshopy v exteriéri – Výmenník Košice. Maľba bude realizovaná na fasáde výmenníka. Do projektu budú zapojení zamestnanci a klienti Maják n.o.

 

 


Download