You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Aktuálne v roku 2021 u nás prebiehajú tieto projekty

   

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Projekt: "Svet hluchoslepých medzi nami"

Dobrá krajina

Dotácia: 3.500,- €

Realizácia výtvarných workshopov pod vedením umelca

 

 

Nadácia SPP

Finančný príspevok: 800,- €

Nákup akustickovibračnej podložky
Svetelná signalizácia do izby PSS

 

 

Záhrada plná zážitkov

Projekt je podporený Nadáciou Pontis vo výške 2000 €

Nadácia Pontis

Projekt je zameraný na podporu a rozvoj pracovných zručností Majákovcov.

Poslaním projektu je vytvoriť v záhrade interaktívny chodník plný zážitkov, ktorý svojim charakterom – striedanie rôznych materiálov, bude slúžiť ako terapeuticko – rehabilitačný chodník.

Chodník bude lemovaný rôznymi bylinkami a aromatickými kvetmi, ktoré budú slúžiť ako aromaterapia.

 

 

TESCO "Vy rozhodujete, my pomáhame"
Názov projektu: "Vytočme si krásne chvíle"

Grant: 1.300,- €

Nákup hrnčiarskeho kruhu
Materiál
Kurz hrnčiarstva
 

 


Download