You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovaĚ 2%

Aktuálne v roku 2021 u nás prebiehajú tieto projekty

   

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Projekt: "Svet hluchoslepých medzi nami"

Dobrá krajina

Dotácia: 3.500,- €

Realizácia výtvarných workshopov pod vedením umelca

 

 

Nadácia SPP

Finančný príspevok: 800,- €

Nákup akustickovibračnej podloěky
Svetelná signalizácia do izby PSS

 

TESCO "Vy rozhodujete, my pomáhame"
Názov projektu: "Vytočme si krásne chvíle"

Grant: 1.300,- €

Nákup hrnčiarskeho kruhu
Materiál
Kurz hrnčiarstva
 

 


Download