You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Aktuálne v tomto roku u nás prebiehajú tieto projekty

 

Projekt „Chceme byť viditeľní" sa uskutočňuje vďaka podpore Fondu Karpatskej vandrovky Karpatskej nadácie.

júl - november 2018

Výška grantu: 1 955,25€

Cieľom projektu je realizácia výtvarných workshopov pre hluchoslepých ľudí v spolupráci so študentmi a rovesníkmi. Výtvarné stretnutia budú prebiehať na rôznych miestach v okolí Košíc, ktoré ponúkajú množstvo podnetov a nových zážitkov pre tvorbu. 
V júli začína naša vandrovka s umením....   tešíme sa.
 

 

Nadácia Pontis, Program Dobrá krajina
Projekt: "Darujme hluchoslepým farebný život"

Dobrá krajina

Čo chceme vďaka podpore prostredníctvom Dobrej krajiny dosiahnuť:

  •     Našim dlhodobým cieľom je pokračovať v realizácii výtvarných workshopov pod vedením umelca, aby mohlo vzniknúť mnoho ďalších krásnych obrazov.
  •     Farebný život chceme naším Majákovcom darovať nielen prostredníctvom maľby a tvorivých techník, ale okrášliť ich život aj plávaním v bazéne, jazdou na koni, či návštevou v soľnej jaskyni. Vďaka Vašej podpore môžeme aj tento rok realizovať tieto aktivity a vyfarbiť náš život v Majáku.

 

 

Projekt „Svet hluchoslepého v obrazoch II. etapa“ je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Dobrá krajina

júl-december 2018

Výška dotácie: 4 500€

Cieľom projektu je zabezpečiť pravidelnú arteterapiu pre hluchoslepých a viacnásobne postihnutých ľudí pod vedením odborníka- umelca; realizovať workshopy pre odborný personál Maják n.o. ako aj pre širokú verejnosť.
 


Download