You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Aktuálne v tomto roku u nás prebiehajú tieto projekty

 

Perkins International
Projekt: „Odborné vzdelávanie v oblasti hluchoslepoty pre zamestnancov Maják n.o. – II. etapa“

február-máj 2017

Projekt je zameraný na pokračovanie vo vzdelávacích aktivitách určených pre personál Maják n.o. Zahŕňa realizáciu muzikoterapeutického, dramatoterapeutického, arteterapeutického workshopu a psychosociálneho výcviku.
 

Nadácia Pontis, Program Dobrá krajina
Projekt: Darujme hluchoslepým farebný život“

Dobrá krajina

Projekt je zameraný na dotlač jedinečných autobiografických brožúr obyvateľov Maják-u, na realizáciu výstavy fotiek a obrazov a na pokračovanie v realizácii výtvarných workshopov pre našich mladých hluchoslepých.
 

Nadácia VÚB
Projekt: „Na konskom chrbte je raj srdca“

Dobrá krajina

jún-október 2017

Zámerom projektu je realizácia liečebno-pedagogických jázd na koni v priestoroch jazdeckej školy v Poľove. Jazdenie na koňoch blahodárne vplýva na prežívanie a správanie našich Majákovcov a zároveň ho považujú za relax a zábavu.
 

Finačne podporilo Ministerstvo kultúry SR 
Projekt: „Svet hluchoslepého v obrazoch“

Dobrá krajina

jún-december 2017

Vďaka projektu zabezpečíme pravidelné arteterapeutické stretnutia s odborníkom, počas ktorých budú naši hluchoslepí obyvatelia Majáku kreovať rôzne výtvarné skvosty. Následne plánujeme zorganizovať výstavu diel s besedou o živote hluchoslepých.


Download