You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Aktuálne v roku 2023 u nás prebieha projekt
 

Nadácia SPP

Program: OPORA 2023

Schválená dotácia: 500,- €

Účel: nákup výtvarného materiálu pre naplnenie individuálneho plánu príjmateľa M.K. Podpora jeho výtvarnej tvorby.

 

V roku 2022 u nás prebiehali tieto projekty

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Projekt s názvom: Svet "inakosti" medzi nami

Dobrá krajina

Dotácia: 5.000,- €

Zámer projektu: Zámerom projektu je  nadviazať na aktivity a dosiahnuté výsledky z predošlých etáp projektov, realizovať pravidelné výtvarné workshopy pod vedením odborníka.
Poukázať na skupinu výnimočných ľudí so špecifickým hendikepom.
Udržať a zachovať v ich živote, výtvarný proces, ktorý prijali ako ich možnosť k sebarealizácii, sebaprezentácii a alternatívnej komunikácii s okolitým svetom.

 

V roku 2021 u nás prebiehali tieto projekty

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Projekt: "Svet hluchoslepých medzi nami"

Dobrá krajina

Dotácia: 3.500,- €

Realizácia výtvarných workshopov pod vedením umelca

 

 

Nadácia SPP

Finančný príspevok: 800,- €

Nákup akustickovibračnej podložky
Svetelná signalizácia do izby PSS

 

 

Záhrada plná zážitkov

Projekt je podporený Nadáciou Pontis vo výške 2000 €

Nadácia Pontis

Projekt je zameraný na podporu a rozvoj pracovných zručností Majákovcov.

Poslaním projektu je vytvoriť v záhrade interaktívny chodník plný zážitkov, ktorý svojim charakterom – striedanie rôznych materiálov, bude slúžiť ako terapeuticko – rehabilitačný chodník.

Chodník bude lemovaný rôznymi bylinkami a aromatickými kvetmi, ktoré budú slúžiť ako aromaterapia.

 

 

TESCO "Vy rozhodujete, my pomáhame"
Názov projektu: "Vytočme si krásne chvíle"

Grant: 1.300,- €

Nákup hrnčiarskeho kruhu
Materiál
Kurz hrnčiarstva
 

 


Download