You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Aktuálne v roku 2019 u nás prebiehajú tieto projekty

  

Nadácia Pontis, Program Dobrá krajina
Projekt: "Darujme hluchoslepým farebný život"

Dobrá krajina

Čo chceme vďaka podpore prostredníctvom Dobrej krajiny dosiahnuť:

  •     Našim dlhodobým cieľom je pokračovať v realizácii výtvarných workshopov pod vedením umelca, aby mohlo vzniknúť mnoho ďalších krásnych obrazov.
  •     Farebný život chceme naším Majákovcom darovať nielen prostredníctvom maľby a tvorivých techník, ale okrášliť ich život aj plávaním v bazéne, jazdou na koni, či návštevou v soľnej jaskyni. Vďaka Vašej podpore môžeme aj tento rok realizovať tieto aktivity a vyfarbiť náš život v Majáku.

 

 

"Svet hluchoslepého človeka na maliarskom plátne“, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Dobrá krajina

Výška grantu: 5 000 €

Cieľ projektu: Realizácia výtvarných workshopov pre hluchoslepých mladých ľudí v Maják n.o. Projekt nadväzuje na predošlé projekty podporené Ministerstvom kultúry, s poslaním priblížiť svet hluchoslepého človeka širokej verejnosti, prostredníctvom výtvarnej tvorby.

 

 


Download