You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Aktuálne v roku 2020 u nás prebiehajú tieto projekty

  

Nadácia Pontis, Program Dobrá krajina
Projekt: "Darujme hluchoslepým farebný život"

Dobrá krajina

Čo chceme vďaka podpore prostredníctvom Dobrej krajiny dosiahnuť:

Našim dlhodobým cieľom je pokračovať v realizácii výtvarných workshopov pod vedením umelca, aby mohlo vzniknúť mnoho ďalších krásnych obrazov.

Farebný život chceme naším Majákovcom darovať nielen prostredníctvom maľby a tvorivých techník, ale okrášliť ich život aj plávaním v bazéne, jazdou na koni, či návštevou v soľnej jaskyni. Vďaka Vašej podpore môžeme aj tento rok realizovať tieto aktivity a vyfarbiť náš život v Majáku.

 

 

Projekt "Maják v meste“, ktorý je realizovaný vďaka finančnej podpore Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Dobrá krajina

Východoslovenská distribučná, a.s. – projekt Maják v meste – suma 3000€

Cieľom projektu je umelecké výtvarné workshopy v exteriéri – Výmenník Košice. Maľba bude realizovaná na fasáde výmenníka. Do projektu budú zapojení zamestnanci a klienti Maják n.o.

 

 


Download