You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Nezisková organizácia Maják n.o.

 

 

Milí priatelia,

s veľkou radosťou v srdci Vám môžeme oznámiť: Maják sa sa stal laureátom Národnej ceny za starostlivosť Dobré srdce 2022. Cenu nám udelila Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike a je ocenením pre najlepších pracovníkoch v sociálnych službách.

Ocenenie je výsledkom dlhoročnej starostlivosti, obetavosti a lásky celého tímu Majákovcov, rodinných príslušníkov, Združenia rodičov a priateľov hluchoslepých detí, všetkých podporovateľov a darcov. Je ocenením pre všetkých ľudí s dobrým srdcom.

Ďakujeme

 

Štatutárnou zástupkyňou Maják n.o. je riaditeľka Mgr. Henrieta Heidecker


Download