You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Nezisková organizácia Maják n.o.

„Na konskom chrbte je raj srdca"

Logo VÚB 

Vďaka podpore Nadácie VÚB môžeme opäť realizovať návštevy jazdeckej školy, kde naši hluchoslepí Majákovci veľmi radi chodia. Kone pre našich mladých obyvateľov predstavujú relax, pomoc i zábavu v jednom. Dotyk konskej hrivy, teplo konského chrbta, tlkot srdca, to všetko pozitívne vplýva aj na ich psychický stav.Na koňoch jazdíme nepravidelne už od roku 2008 a tešíme sa, že opäť budeme mať možnosť tráviť čas s „našou“ kobylou Luckou

Štatutárnou zástupkyňou Maják n.o. je riaditeľka Mgr. Henrieta Hajdeckerová


Download