You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovaĚ 2%

Naše plány ...

  • obsadiť kapacitu nášho zariadenia- máme jedno voľné miesto

  • pokračovať vo vzdelávaní personálu ( posunková reč, problematika hluchoslepoty, formy komunikácie)

  • realizovať terapie pre klientov- arteterapia, jazda na koni, dramatoterapia, plávanie, ergoterapia

  • rozvíjať vzťah klientov k spoločenskému prostrediu, prírode a zvieratám

  • vyzdobiť interiér a exteriér zariadenia- vlastnou tvorbou, maľbami, mozaikami

  • navštevovať bezbariérový bazén a vytvoriť podmienky na relaxáciu

  • zakúpiť trojkolku pre dospelých
     


Download