You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

 

O MAJÁKU...

Rodinný domček uprostred malebnej dedinky blízko Košíc, ktorý sa od ostatných domov líši iba farebnými obrazcami na omietke celého domu… Vo vnútri steny chodieb, izieb i kancelárií ozdobené nádhernými obrazmi a mozaikami… Čulý ruch počas pracovných i sviatočných dní plný zvukov, mravčej práce, sústredenia a trpezlivosti… A v neposlednom rade ovzdušie voňajúce láskou, zážitkami a energiou, to všetko je náš “Majáčik”.

Život v Maják-u môžeme prirovnať k palete, ktorá hýri rôznymi farbami. V našom logu prevláda oranžová a biela. Oranžová farba hovorí jasnou rečou o našej pozitívnej energii, odvahe skúšať nové veci či o našej tvorivosti v rôznych smeroch. Pevná vôľa, spoločné prežívanie radosti a teplo domova, to je Maják, to sú Majákovci. Biela farba symbolizuje slobodu, ktorú v praxi prenášame do rôznych projektov, otvorenosť novým možnostiam, aktivitám a skúsenostiam či láskavosť, ktorou sú naplnené naše dni v Maják-u.

Sme prvé zariadenie rodinného typu pre hluchoslepú mládež na Slovensku, kde môžu takto postihnutí ľudia pokračovať vo svojom vzdelávaní, venovať sa svojím aktivitám, žiť plnohodnotný život s pomocou a odbornou starostlivosťou ich vychovávateľov.

Maják n.o. začal svoju prevádzku po rozsiahlej rekonštrukcii na zariadení v januári 2007 a je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom a od roku 2012 aj Trenčianskym samosprávnym krajom.

Poskytujeme:

 • celoročnú starostlivosť,
 • zdelávanie na základe individuálnych rozvojových plánov klienta,
 • sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu pre HS klientov, ich rodiny, zamestnancov, ako aj širšiu laickú a odbornú verejnosť.


Poslanie Maják n.o.

 • vytvárať rodinné prostredie pre hluchoslepých mladých ľudí, ktoré je otvorené novým možnostiam, rôznym aktivitám a inovatívnym prístupom
 • prijímať zaujímavé výzvy s cieľom prekonávať bariéry postihnutizabezpečovať podmienky pre plnohodnotný a kvalitný život našim klientom s rešpektovaním ich autonómie, individuálnych potrieb, komunikačných zručností a záľub


Ciele Maják n.o.: 

 • bývanie, ktoré rešpektuje individuálne potreby klienta
 • komunikácia primeraná úrovni každého jednotlivca
 • rozvoj podľa individuálnych plánov klienta (sociálny a emocionálny rozvoj, kognitívny rozvoj, fyzický rozvoj, priestorová orientácia, nadobúdanie a upevňovanie zručností pre každodenný život, sociálna rehabilitácia)
 • poskytovanie sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a sociálnych služieb pre cieľové skupiny v oblasti hluchoslepoty
 • vytvorenie možností pre individuálnu prácu, starostlivosť a vzdelávacie programy zamerané na rozvoj ich osobnostného potenciálu
 • poskytovanie všestrannej podpory klientovi na úrovni, ktorá je primeraná jeho potrebám
 • analyzovanie možností a pracovných zručností postihnutých občanov

 


Download