You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

 

O MAJÁKU...

Rodinný domček uprostred malebnej dedinky blízko Košíc, ktorý sa od ostatných domov líši farebnými obrazcami na omietke celého domu.

Vo vnútri – chodby, izby i kancelárie ozdobené nádhernými obrazmi a mozaikami. .....čulý ruch počas pracovných i sviatočných dní plný zvukov, mravenčej práce, sústredenia a trpezlivosti.... a  v neposlednom rade ovzdušie voňajúce láskou, zážitkami a energiou.


 

V našom logu prevláda oranžová a biela. Oranžová farba hovorí jasnou rečou o našej pozitívnej energii, odvahe skúšať nové veci či o našej tvorivosti v rôznych smeroch. Pevná vôľa spoločné prežívanie radosti a teplo domova, to je Maják, to sú Majákovci.

Biela farba symbolizuje slobodu, ktorú v praxi prenášame do rôznych projektov; otvorenosť novým možnostiam, aktivitám i skúsenostiam.

Víziou Maják n.o. je byť svetlom, ktoré poukáže na možnosti, schopnosti a výnimočný svet ťažko zdravotne postihnutých ľudí, svetlom, ktoré búra psychické bariéry a predsudky širokej verejnosti voči vnímaniu inakosti.

Maják n.o.

 • je nezisková organizácia, ktorá bola založená Združením rodičov a priateľov hluchoslepých detí na Slovensku v roku 2003
 • je od 01.01.2012 špecializovaným zariadením ( do toho dátumu sme boli domov sociálnych služieb)- pobytová forma
 • je celoročné zariadenie s kapacitou 9 miest
 • prevádzka zariadenia začala v roku 2007 po rozsiahlej rekonštrukcii
 • Maják n.o. je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom, Trenčianskym samosprávnym krajom, Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny.

 

 

„Nepotrebujem slová, rozumiem každému rýchlemu impulzívnemu pohybu tvojej ruky.

Akousi tajomnou silou srdca odhaľujem význam aj nepatrného posunku.

Tvoje prsty sú jemné a láskavé alebo strohé a prudké, keď prebehne oblak hnevu tvojou mysľou. Sprevádzajú ma s hľadajúcou milosťou a pôvabom a odzrkadľujú nevýslovnú nežnosť odrážajúcu sa v tvojej tvári.

Keď siahnem, aby som ťa chytil za ruku, je to preto, lebo potrebujem cítiť, že nie som osamelý na tejto rozľahlej zemi.“
(R. Smithdas, americký hluchoslepý básnik)
 

Našim poslaním je

 • vytvárať rodinné prostredie pre cieľovú skupinu zariadenia, ktoré je otvorené novým možnostiam, rôznym aktivitám a inovatívnym prístupom
 • prijímať zaujímavé výzvy s cieľom prekonávať bariéry postihnutia
 • zabezpečovať podmienky pre plnohodnotný a kvalitný život našim prijímateľom sociálnych služieb s rešpektovaním ich autonómie, individuálnych potrieb, komunikačných zručností a záľub
 • vychádzať z jedinečnosti človeka, jeho potrieb a práv na dôstojný a plnohodnotný život.

Maják n.o. uznáva a stavia svoju kultúru organizácie na týchto hodnotách:

 • Ľudskosť
 • Úcta
 • Tímovosť
 • Zodpovednosť
 • Slušnosť
 • Diskrétnosť

 

Hlavným cieľom Maják n.o. je

byť moderným zariadením rodinného typu pre skupinu ľudí so špecifickým zdravotným postihnutím.

Ciele organizácie

 • Vytvárať podmienky a atmosféru rodinného  prostredia
 • Zabezpečiť priestor pre intimitu a osobný priestor PSS
 • Napĺňať potreby PSS na odbornej úrovni so zreteľom na kvalitu poskytovanej služby
 • Šíriť osvetu a zvyšovať verejné povedomie o zdravotnom postihnutí – Hluchoslepota
 • Vytvárať estetické, kultúrne a príjemné prostredie pre poskytovanie sociálnej služby PSS i personálu Maják n.o.
 • Vytvárať a udržiavať sieť partnerstiev na rôznych úrovniach
 • Stabilizovať existujúce finančné zdroje a vytvárať podmienky pre nové zdroje
 • Propagovať organizáciu na rôznych úrovniach a vytvárať pozitívny obraz o organizácii
   

 


Download