You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Finančná podpora

V prípade, že sa rozhodnete prispieť akoukoľvek finančnou čiastkou, budeme šťastní a znova o krok ďalej!

Podporiť nás môžete rôznymi formami:

 • prevodom na náš účet
 • zadaním trvalého príkazu v prospech nášho účtu
 • uzatvorením darovacej zmluvy, ktorá môže byť bezúčelová, alebo s uvedením konkrétneho účelu na ktorý majú byť finančné prostriedky použité
 • priamou kúpou konkrétneho daru (viď vecná pomoc)
 • 2% z asignácie dane (aktuálne tlačivá)

  Čísla účtov: SK38 1100 0000 0026 2181 4372
                      SK72 1100 0000 0026 2781 4859
      
   

  Ďakujeme

 

darujme.sk

     V rámci potrtálu darujme.sk môžete podporiť náš projekt kliknutím na nasledulúci odkaz

          "Darujme hluchoslepým farebný život"

 


Download