You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Projekty a verejné akcie

 Rok 2018

 Rok 2017

  • projekt: Odborné vzdelávanie v oblasti hluchoslepoty pre zamestnancov Maják n.o. – II. etapa
  • projekt: Darujme hluchoslepým farebný život
  • projekt: Na konskom chrbte je raj srdca
  • projekt: Svet hluchoslepého v obrazoch

Rok 2016

  • projekt: Farebný život hluchoslepých
  • projekt: Vzdelávanie zamestnancov Maják n.o.
  • projekt: Dielnička-ateliér

 Rok 2015

 Rok 2014

 Rok 2013

 Rok 2012

 Rok 2011

 Rok 2010

 Rok 2009

  • projekt "Svet hluchoslepého v umení"
  • projekt "Integrácia hluchoslepých prostredníctvom umenia" 

 Rok 2008

 


Download