You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Projekty a verejné akcie

 Rok 2021

 Rok 2020

 • projekt: Maják v meste z grantu VSD
 • projekt: Živá kultúra s podporou Ministerstva kultúry SR
 • projekt: Zamestnanecký grant Nadácie NN

Rok 2019

 • projekt: Darujme hluchoslepým farebný život
 • projekt: Svet hluchoslepého človeka na maliarskom plátne

 Rok 2018

 • projekt: Darujme hluchoslepým farebný život
 • projekt: Chceme byť viditeľní
 • projekt: Svet hluchoslepého v obrazoch II.etapa

 Rok 2017

 • projekt: Odborné vzdelávanie v oblasti hluchoslepoty pre zamestnancov Maják n.o. – II. etapa
 • projekt: Darujme hluchoslepým farebný život
 • projekt: Na konskom chrbte je raj srdca
 • projekt: Svet hluchoslepého v obrazoch

Rok 2016

 • projekt: Farebný život hluchoslepých
 • projekt: Vzdelávanie zamestnancov Maják n.o.
 • projekt: Dielnička-ateliér


Download