You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Maják n.o. je prostredníctvom projektu

„Umenie rukami hluchoslepých ľudí“ zapojený do
D
OBREJ KRAJINY.

Dobrá krajina predstavuje v súčasnosti na svojom internetovom portáli www.dobrakrajina.sk 51 projektov neziskových organizácií, ktoré majú možnosť podporiť darcovia rôznymi formami (on-line platby, internet banking, kreditné karty, SMS). Darcovstvo prostredníctvom Dobrej krajiny je jednoduché, transparentné a darca sa dostane do priameho kontaktu s organizáciou, projekt ktorej podporuje. Finančné prostriedky od darcov použijú jednotlivé organizácie v plnej výške na podporený projekt.

Projekt Maják n.o. „Umenie rukami hluchoslepých ľudí“ je zameraný na podporu a rozvoj umeleckého prejavu ako jedného z významných prostriedkov komunikácie hluchoslepých ľudí s okolitým svetom. Obsahom projektu sú pravidelné stretnutia našich klientov s umelcom – odborníkom, ktorý má bohaté skúsenosti s prácou s postihnutými ľuďmi. V práci s klientmi umelec využíva rôzne alternatívne techniky na podporu expresívneho vyjadrovania emócií a pocitov prostredníctvom farieb, práce s hmotou, plastom a pod.

 

Projekty a verejné akcie 2010

 


Download