You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Kôň nahradí hluchoslepým chýbajúce zmysly - vďaka Tebe

 

Projekt: Kôň nahradí hluchoslepým chýbajúce zmysly - vďaka Tebe.
Grant - 5217€ / trvanie projektu 22 mesiacov 2011/2012

Cieľom projektu bolo poskytnúť našim mladým pravidelné jazdenie na koňoch, ktoré im okrem samotného pôžitku z jazdenia, prináša aj rozširovanie vedomostí a poznatkov, obohacovanie ich slovnej zásoby ( posunkov) rozširovanie a upevňovanie zručností spojených s jazdou na koni, pozitívny vplyv na jemnú i hrubú motoriku, podporu zdravého životného štýlu. Neoddeliteľnou súčasťou tohto projektu bola možnosť interpretovať zážitky z jazdy prostredníctvom arteterapie a pantomímy.

 

Projekty a verejné akcie 2012

 


Download