You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Charitatívny večer Holandskej obchodnej komory

 

Vďaka Holandskej obchodnej komore a na základe žiadosti a podaného projektového zámeru Nadácii Socia, bol náš projekt vybraný a dostali sme možnosť prezentovať Maják na charitatívnom večere Holandskej obchodnej komory. Výťažok z tomboly a dražby bol venovaný Majáku. Symbolický šek prevzala riaditeľka Majáku v mesiaci november vo výške 18.500€. Finančné prostriedky budú čerpané v roku 2012 na materiálne vybavenie, úpravy interiéru, a prevádzkové  náklady ( voda, plyn, elektrina).

 

Projekty a verejné akcie 2011

 


Download