You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Centrum pre filantropiu

 

Vďaka zamestnaneckému programu spoločnosti Siemens sme na konci roka 2010 dostali grant vo výške 650 €. Tento projekt bol realizovaný od decembra 2010- apríl 2011. Finančné prostriedky sme použili na nákup materiálu pre artetrapiu.
 

Projekty a verejné akcie 2011

 


Download