You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Stopa budúcnosti

 

Nadácia Orange:  Projekt STOPA BUDÚCNOSTI, grant vo výške 1700€

Vďaka finančnej podpore Nadácie Orange môžeme realizovať naše aktivity, ktoré sú zamerané hlavne na búranie ľudských bariér. Snažíme sa sprístupniť zdravotne postihnutému človeku oblasti života, ktoré nemá možnosť spoznať – divadelná sféra, umenie, pracovná terapia a prepájať ich životy s životmi zdravých ľudí.  
Zámerom projektu Stopa budúcnosti bolo, aby sa mladí hluchoslepí obyvatelia Majáku oboznámili s jednoduchými úkonmi remeselnej tvorby a tak podporili rozvoj svojich pracovných zručností. Projekt sa zameriaval na prepojenie pracovnej terapie s motivačnými a emocionálnymi zážitkami pri inovovaní vlastného bývania.

 

 

Projekty a verejné akcie 2012

 


Download