You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

Dotyk plný zážitkov

 

Projekt „Dotyk plný zážitkov“ podporila nadácia Orange s grantom vo výške 2800€ - zameraný je na pracovnú terapiu našich klientov, ktorá bola realizovaná od mesiaca máj do septembra. V rámci tejto terapie klienti pod odborným vedením vyrábali tri interaktívne, senzomotorické sochy, ktoré sme v septembri slávnostne odhalili v našej parkovej záhrade.
 

 

Projekty a verejné akcie 2011

 


Download