You need to install flash to view this content!
 


 

Ako darovať 2%

 

Názov Projektu: Otvorme sa novým možnostiam 

Nadácia VÚB nám umožnila realizovať projekt s názvom „Otvorme sa novým možnostiam“,
 prostredníctvom ktorého sme dosahovali nové méty.

 

Získali sme pre spoluprácu výtvarníka, ktorý našich mladých uviedol do sveta umenia a po celý rok rozvíjal ich výtvarné zručnosti a schopnosti vyjadrovať sa kresbou a maľbou. Klienti našli záľubu v maľovaní, čo im prinieslo nielen rozvoj ich talentu ale aj emocionálne prežívanie a radosť zo svojich výtvorov. Klienti si esteticky dotvorili zariadenie izieb svojimi obrazmi. Obrazy tvoria aj výzdobu ďalšieho interiéru Majáku.

V rámci projektu sme nadviazali spoluprácu s jazdeckou školou Fébus. Pani učiteľka jazdy pracovala celý rok s klientmi a dosiahla pekné výsledky – klienti sa naučili vysadnúť na koňa, realizovali cvičenia na lepšie držanie tela, koordináciu pohybov, uvoľňovanie tela, udržanie svalového napätia, sústredenie, samostatné vedenie koňa v určitom priestore, posilňovanie chrbtového svalstva, udržiavanie rovnováhy, prekonávanie prekážok, ľahký klus. Jazdenie prinieslo zmeny aj v emocionálnej a sociálnej oblasti.

K telesnému vývinu prispelo aj plávanie, ktoré bolo taktiež podporené nadáciou VÚB. Súčasťou projektu bola aj finančná podpora grafického spracovania prvej brožúry o Majáku, ktorá je príjemnou obrazovou a textovou výpoveďou o celom roku 2008.

 

Projekty a verejné akcie 2008

 


Download